مواد اولیه پلاستیک - پلی اتیلن سنگین گرید BL3

پلی اتیلن سنگین گرید BL3


Project Description

BL3

پلی اتیلن BL3 تولید پتروشیمی های جم –مارون و باختر میباشد و در دو نوع ON GRADE و OFF GRADE عرضه می‌شود . فرآیند قالب گیری بادی به شرح ذیل میباشد: این روش یک روش دقیق در ساخت قطعات توخالی پلاستیکی است، بطوریکه می توان ضخامت قطعه را در نواحی مختلف به خوبی کنترل کرد و همه قطعات تولیدي داراي ضخامت یکسان خواهند بود. در این روش زائده انتهایی در قطعه کار باقی نمی ماند که لازم باشد با یک عملیات آن را حذف کرد. عیب مهم این روش این است که براي تولید قطعات لازم است دو دسته قالب ساخته شود، که یکی براي تولید پیش فرم و دیگري براي تولید قطعه نهایی. قطعه کار پیش فرم را گرم کرده و در قالب بادي قرار می دهند. سپس هواي فشرده را به درون پیش فرم وارد کرده تا منبسط شده و به دیواره ها بچسبد. این روش را قالبگیري بادي انتقالی نیز می نامند زیرا پیش فرم را باید به قالب اصلی منتقل کرد.
“BL3” پلی‌اتیلن با چگالی بالا با 1 بوتن به عنوان کو مونومر است.
این محصول دارای چگالی و استحکام بالایی است، ESCR خوب، استحکام بالا، سیالیت خوب و قدرت تحمل فشار.

موارد کاربرد پلی اتیلن سنگین گرید BL3

پلی اتیلن سنگین BL3 کاربردی همانند پلی اتیلن 0035 (بادی) دارد و در تولید ظروف بادی –تولید قوطی های ریکا و شامپو و…استفاده میگردد.

  • قالب ضربه‌گیرکوچک
  • بطری‌ها
  • ظروف (تا 5 لیتر)
  • بسته‌بندی دارویی و سورفاکتانت

اطلاعات تکمیلی

  • تولید کننده: پتروشیمی جم، باختر و مارون
  • بسته‌بندی: کیسه پلاستیکی 25kg

داده‌های معمولی

BL3

مقادیر معمولی: نباید به عنوان مشخصات تفسیر شود.

شرایط فرآیند

دمای پیشنهادی برای قالب تزریق: 200 – 2800C